ZOEKEN

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Uitgebreid zoeken »
Formaat: 2020.01.24
Formaat: 2020.01.24

Michael Verheyden

Nadat hij afstudeerde aan de Media en Design Academie in Genk (BE), besloot Michael Verheyden (1978) om verder te werken rond mode en lanceerde hij een collectie handtassen onder zijn eigen naam.

— meer

Niels Vaes

foto: Christophe Ketels

Geuzen: leuzen, coden en spanningsvelden

— meer

Oscar van den Boogaard

Oscar Jan Willem Marie van den Boogaard, prozaschrijver (°1964, Harderwijk NL). Studeerde Frans in Montpellier (FR) en rechten en Frans aan de Universiteit van Amsterdam (NL).

— meer

Pablo Valbuena

Pablo Valbuena (1978) is een Spaanse kunstenaar die momenteel woont en werkt in Toulouse. Zijn video en multimedia-installaties (her)construeren en transformeren de perceptie  van de ruimte.

— meer

Philippe Van Snick

Het werk van Philippe Van Snick voltrekt zich binnen de zelf opgetrokken grenzen van een beperkt speelveld. Van Snick doet beroep op tien kleuren: de primaire kleuren, de afgeleide kleuren, zwart, wit, zilver en goud. Ze worden systematisch aangewend op verschillende oppervlakken: de muur, een paneel, een balk, een doek in een beeldend onderzoek dat het midden houdt tussen sculptuur, schilderkunst en een architectuur van kleur en lichtintensiteiten.

— meer

Rezi van Lankveld

Van Lankveld ontleent beelden aan zowat alle mogelijke bronnen. Ze komen samen in de fluïde zone die van Lankvelds schilderkunst kenmerkt. Vele figuren doen ons denken aan stripverhalen en vormen de haast gestolde neerslag van een portret of menselijk gebaar. Van Lankvelds beelden reserveren een plaats buiten een mogelijk programma voor kunst of voor schilderkunst tenzij dan één dat toevlucht zoekt tot een onmiddellijke maar beweeglijke ervaring.

— meer

Rinie van Est

Rinie van Est joined the Rathenau Institute in August 1997.

— meer

Rocco Verdult

Rocco Verdult ontwerpt geen producten en organiseert geen feesten: hij ontwerpt ervaringen voor mensen. Vertrekkend vanuit de specifieke context streeft hij naar een “plekversterkend” ontwerp.

— meer

Roel Vandebeek

Roel Vandebeek kennen we vooral als designer. Hij ontwerpt voorwerpen die omwille van hun glans, hun adel, hun schoonheid als vanzelf in de schijnwerpers komen te staan. Het lijkt wel alsof hij het tezelfdertijd onrechtvaardig vindt dat de kleine 'dingen des levens' door al deze aandacht naar de achtergrond worden verdrongen. De duale maatschappij van de mensen reproduceert zich als het ware in de gespleten wereld van de voorwerpen.

— meer