ZOEKEN

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Uitgebreid zoeken »
Formaat: 2020.01.23
Formaat: 2020.01.23

Perpendicular: Improvisatie is ook een soort productieproces (verslag)

In een oude Philipshal langs de Kempische Steenweg in Hasselt loopt de tentoonstelling Perpendicular.

— meer

Pieter Desmet

A-Z Lezing Pieter Desmet 30.11.2010
Verslag door Barbara Kok

— meer

Pieter Geenen: “Mijn werken moeten er doodsimpel uitzien” (interview)

In de tentoonstelling Soundspace in CIAP in Hasselt kan je het werk 'pulsation' zien van Pieter Genen.

— meer

Panamarenko

Vanaf de late jaren ’60 verwerft Panamarenko vanuit zijn geboortestad Antwerpen nationale en internationale bekendheid als bedenker en maker van fantastische happenings, vlieg-objecten en tekenin

— meer

Pantopicon

Ruim 10 jaar reeds ondersteunt Pantopicon (BE) publieke en private organisaties in het verkennen van hun lange termijn toekomsten.

— meer

Prof. dr. ir Oswald Devisch / Sarah Martens

Prof. dr. ir Oswald Devisch is hoofddocent binnen de faculteit Architectuur en kunst aan de Universiteit Hasselt. Sarah Martens werkt binnen diezelfde faculteit aan een doctoraat.

— meer

Ann Clicteur & Paul Casaer

Head & shoulders

In het kader van het huidige werkplaatsbeleid krijgt de tentoonstellingsruimte van FLACC enkele extra functies en een nieuwe ruimtelijke indeling. FLACC selecteerde interieurarchitecte Ann Clicteur om vanuit dit vertrekpunt een eigen, volwaardig werkplaatsproject op te zetten. Als sparring partner nodigde ze kunstenaar Paul Casaer (1967, Brussel) uit om met haar mee te denken.

— meer

Cathérine Petré

In het werk van Cathérine Petré (°1966) nemen de mens, zijn emoties en zijn gedrag een centrale plaats in.

— meer

Cesare Pietroiusti

LISTENERS/STORYTELLERS (2003)

Op 8, 9 en 10 juli nodigde Cesare Pietroiusti in Z33 enkele mensen uit die wilden luisteren naar zijn verhalen en die daarna de rol van verteller overnamen. De luisteraars vertelden wat in hun gedachten was opgekomen terwijl ze zaten te luisteren. Cesare Pietroiusti vertelde over zijn performances als kunstenaar, over waar hij de inspiratie haalde voor kunstprojecten als 'Windows', 'One Hundred Pieces of Clothing' en 'How Can I Be Useful For You'.

— meer

Cesare Pietroiusti

Cesare Pietroiusti is op zoek naar dagdagelijkse situaties of gebeurtenissen die parallellen vertonen met kunst, of met het maken van kunst. Pietroiusti begon zijn carrière aanvankelijk als chirurg, maar maakte intussen de voltijdse overstap naar kunst. Pietroiusti stelt zich op als een soort bemiddelaar en behaviorist die enerzijds de wensen van de kunst bedient en anderzijds op zoek gaat naar ideeën van gewone mensen die daarbij betrokken kunnen worden. Zo verbleef Pietroiusti bijvoorbeeld zeven dagen, in het Louisiana Museum te Kopenhagen.

— meer