ZOEKEN

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Uitgebreid zoeken »
Formaat: 2020.01.26
Formaat: 2020.01.26

Architecture Workroom Brussels

Architecture Workroom Brussels is een think-and-do tank voor innovatie binnen de architectuur, stedenbouw en andere aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines.

— meer

Atelier NL

Atelier NL werd in 2006 opgericht door Nadine Sterk (°1977, NL) en Lonny van Ryswyck (°1978, NL), na hun afstuderen aan de Design Academy Eindhoven.

— meer

Atelier NL

Na het afstuderen aan de Design Academy Eindhoven in 2006 richtten Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck Atelier NL op.

— meer

Atelier Van Lieshout

Atelier Van Lieshout (NL) is het geesteskind van Nederlands kunstenaar Joep Van Lieshout (1963, Ravenstein).

— meer

Gert Aertsen

Gert Aertsen studeerde schilderkunst aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten, St-Lukas te Brussel. In 2000 startte hij de posthogeschool opleiding aan het HISK.

— meer

Karin Arink

De relatie tussen het ik en de ander, daar draait het om in het werk van Karin Arink (1967). Zij onderzoekt hoe deze verhouding zich uitdrukt in bijvoorbeeld lichaamshouding, taal, tekens en kledij. Centraal hierbij staat de aandacht voor de fysieke, sociale, mentale toestand van het 'zelf' in relatie tot de anderen. Haar ideeën hierover verwerkt ze in sculpturen, foto's, teksten, tekeningen en in haar persoonlijke website.

— meer

Lara Almarcegui

Centraal in het werk van Lara Almarcegui staat de fascinatie voor ruimtes die ontsnappen aan de vormgeving van architecten of stadsplanners - de stedelijke ruimtelijke planning - zoals braakliggend

— meer

Makoto Azuma

Makoto Azuma(1976) is een Japans kunstenaar die natuurlijke materialen gebruikt om sculpturen te maken.

— meer

Mario Airò

Ruimte, water en literatuur vormen constanten in het werk van Mario Airò. Airò's werkt grijpt de oneindige ruimte aan als een vertrekpunt voor een mentale reis naar andere oorden. Het werk houdt zich op tussen de banale wereld die vervat zit in de tactiele materialen waarnaar Airò teruggrijpt als basis en de oneindige mentale ruimte die tot een vlucht weg van die wereld uitnodigt. Op de aderstructuur van een afgeplatte marmeren blok werd voor FREESPACE LIMBURG een dia van een sterrennevel geprojecteerd.

— meer