Spartacus Sneltram - Debat

18.01.2010 om 17u30
Uitnodiging Spartacus sneltram Debat en Tentoonstelling

Spartacus is een bestaand plan van De Lijn en Varinia om tegen 2012 een sneltramlijnverbinding te installeren tussen Hasselt en Maastricht. Hiervoor bestaan al uitvoerige studies met ontwerpstreefbeelden. De grootste uitdaging blijft echter het formuleren van één globale samenhangende visie die de verschillende randvoorwaarden en belangen zo optimaal mogelijk met elkaar verzoent. Architectuur, (grafisch) ontwerp en beeldende kunst kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Nadenken over een dialoog/confrontatie tussen kunst, ontwerp en architectuur is het uitgangspunt van de cross-over studio Public Space: vanaf het academiejaar 2009-10 richten de opleidingen Beeldende Kunst, Architectuur en Interieurarchitectuur van de PHL een gemeenschappelijke masterstudio in met de publieke ruimte als thema. Binnen deze interdisciplinaire en internationaal georiënteerde omgeving werken studenten aan een gemeenschappelijk totaalproject.

In het academiejaar 2009-2010 wordt gewerkt rond een specifieke casus: ontwerpvoorstellen voor de geplande Spartacus-sneltramlijn op de UHasselt campus in Diepenbeek. De studio loopt onder curatorschap van Angelique Campens, wordt gesuperviseerd door Z33, en ontvangt diverse gereputeerde gastsprekers.

Sprekers debat:
- Luc De Schepper (rector Universiteit Hasselt)
- Jan Boelen (directeur Z33)
- Rob Cuyvers (departementshoofd PHL-Arts and Architecture)
- Afgevaardigden van De Lijn
- Vertegenwoordiger van De Bouwmeester

 locatie: PHL-Architecture, Gebouw E, Universitaire Campus, 3590 Diepenbeek

 

Locatie

Organisatie