Sensatie en Beeldende Zwaartekracht - Tom Lambeens

02.03.2013 14.04.2013
CIAP Hasselt

Presentatie van een onderzoeksproject van Tom Lambeens

Centraal in het onderzoek van Tom Lambeens staat de uitbouw van een beeldanalyse die specifiek gericht is op het creatieproces zelf, met de nadruk op de dynamische krachten en sensaties die in beelden werkzaam zijn. Hierbij ziet hij de onderzoeker-kunstenaar als iemand die vanuit zijn eigen artistieke obsessies en problemen een nieuwe kijk probeert te ontwikkelen, niet alleen op zijn eigen werk, maar ook op de kunstgeschiedenis. De bedoeling is vanuit die eigen kijk op beelden nieuwe oplossingen, nieuwe mogelijkheden voor toekomstige kunst te ontwikkelen.

Een cruciaal begrip in de analyse van Lambeens is de beeldende zwaartekracht, een krachtwerking die hij in zijn eigen experimenteel verhaalbeeld Front back (2009) op het spoor kwam. Iets zo alledaags als ons westers schriftbeeld geeft een mooi voorbeeld van deze alomtegenwoordige beeldende zwaartekracht. In onze typografie rusten letters namelijk op een denkbeeldige horizon, waaraan sommige letters zich onttrekken (‘d’, ‘l’, ‘t’) en waarvan sommige zich laten afhangen (‘g’, ‘j’).

De waarde en relevantie van dit concept wordt doorheen de kunstgeschiedenis onderzocht, van de menhir over de gotische kathedralen, tot onder meer de schilderkunst van Giotto, Michelangelo, Caravaggio, Poussin, Cézanne, Monet en Malevich. In zijn overzicht van de kunstgeschiedenis onderscheidt Lambeens een toenemende compositorische lichtheid, die hij in verband brengt met de wegkwijnende filosofische idealen en het verdwijnen van een vaste, absolute horizon die richting geeft.

Het was de bedoeling van zijn onderzoek om aan die nihilistische lichtheid te ontsnappen. Hierbij baseerde hij zich sterk op het ideaal van de waardescheppende kunstenaar bij Nietzsche. Nietzsche stelde dat de idealen die ons de nodige zwaarte moeten geven niet absoluut gegeven zijn, maar telkens opnieuw geschapen moeten worden. Het is het subject dat zelf zijn eigen horizon creëert, een horizon die vanuit zichzelf kracht uitoefent op zijn omgeving – een dynamische, veranderlijke horizon die het zonder vaste grond kan stellen. Deze conditie heeft Tom Lambeens beeldend proberen uit te drukken in De aanval (2012), waarbij de zwaarte tot stuwende kracht is geworden.

Opening zaterdag 2 maart om 15u

Locatie

CIAP
Site Gelatinefabriek, Armand Hertzstraat 21 bus 1
3500 Hasselt
+32 (0)11 22 53 21

Openingsuren:
dinsdag tot en met vrijdag: 11:00 - 18:00
zaterdag en zondag: 13:00 - 17:00

Organisatie