presentatie van het werk van Caroline Coolen en Tinka Pittoors

12.04.2012 14.04.2012
Lokaal01 Antwerpen Antwerpen
Caroline Coolen - Stiefel

Lokaal 01_Antwerpen i.s.m. Frans Masereel Centrum stellen voor:

Een presentatie van het werk van Caroline Coolen en Tinka Pittoors van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 april, 13 - 17 uur

Naar aanleiding van: Caroline Coolen en Tinka Pittoors in gesprek met Stef Van Bellingen op gesprek: woensdag 11 april 2012, 20 uur

Het artistieke werkproces staat in dit gesprek centraal. In het bijzonder stelt zich de vraag naar de rol en het belang van de grafische media naar aanleiding van de residentie van beide kunstenaars in het Frans Masereel Centrum.
Hoe verhoudt zich het werken op het 'platte vlak' ten opzichte van het werken in een ruimtelijk kader? Wat is de plaats en de invloed van de grafische technieken in hun praktijk? Hoe verhouden de verschillende oeuvres van deze kunstenaars zich tot elkaar?

Caroline Coolen structureert, ordent en verzamelt impulsen uit die ‘Umwelt’. Ze geeft, zoals men van elke kunstenaar verwacht, vorm aan een nieuw universum. Ze brengt dingen bij elkaar of stelt ze tegenover mekaar. Door het samenbrengen van elementen uit diverse werelden en daarbij horende betekenissen, creëert ze een bevreemdende, bijna surrealistische wereld. Zij bewerkstelligt een huwelijk tussen de kunsten, tussen beeldhouw- en tekenkunst, tussen twee-en driedimensionale kunsten en schrikt vanuit eenzelfde rechtlijnigheid , niet terug om ook de architecturale ruimte in haar werk te betrekken. (Dan Holsbeek)

Het werk van Tinka Pittoors gaat uit van een fascinatie voor wat traditioneel als antipoden wordt beschouwd: natuur en cultuur. De kunstenaar beseft evenwel maar al te goed dat deze twee concepten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en onophoudelijk op elkaar inwerken. Vandaar ook haar preoccupatie met artificiële landschapselementen, geconstrueerde pseudomilieus, en de idee van het naar de hand zetten van de natuur door de mens. Meestal bestaan haar sculpturen uit een synthese van herkenbare, alledaagse voorwerpen, object trouvés en gemodificeerde elementen in de meest diverse materialen. (Tom Nys)

Locatie

Lokaal01 Antwerpen
Provinciestraat 287
2018 Antwerpen

Organisatie

Lokaal01 Antwerpen