Oproep Werkplaatsprojecten - Open Call

FLACC Genk

Wie: beeldende kunstenaars in diverse media en disciplines. De projectvoorstellen dienen in te gaan op de voorgestelde thematiek.

Waar: FLACC, Genk in België 

Wanneer: een aaneengesloten periode van 3 maanden of ongeveer 90 dagen verdeeld over verschillende periodes vanaf januari 2013 tot december 2013
Deadline: 1 maart 2012

De oproep voor een werkplaatsproject is open voor alle beeldende kunstenaars. Door de diversiteit van onze werkplaatsen is de oproep gericht naar projecten in diverse media en disciplines. Vanaf 2013 gaat FLACC een meerjarig onderzoek starten, waarbij de veranderende artistieke arbeid als uitgangspunt wordt genomen, om via een historische analyse van het kunstenaarschap te onderzoeken. De analyse van het kunstenaarschap wordt als basis genomen voor de centrale vraag: is de kunstenaarswerkplaats in zijn huidige vorm nog het meest geschikte instrument om de artistieke productie te ondersteunen. De open call is enkel open voor projecten die ingaan op deze en onderstaande thematiek, namelijk de ontwikkeling van kunstenaarsrollen, de wisselwerking tussen lokale beeldtradities en het internationaal kunstenveld en als laatste de verschuivende productiemethodes en –technieken (met specifieke aandacht voor ambacht en hightech).

Het kunstenaarschap heeft in de moderne tijden een turbulente ontwikkeling doorgemaakt; de historische evolutie van kunstenaarsopleiding in het atelier (leerling) van een meester naar het ontstaan van de academie met het losweken van het kunstenaarschap van de ambachtelijkheid, met aandacht voor het conceptuele (vrije kunsten) tot de geacademiseerde kunstenaar en creatief ondernemer. Door deze ontwikkeling zijn ook de kunstenaarsrollen veranderd: van de mystificering van de kunstenaar als excentriek genie tot vercommercialiseerd beleggingsmiddel,van visionair tot 9-tot-5-werker. Kunstenaars die deze historische rollen en modellen onderzoeken, in vraag stellen hoe verre deze nog actueel zijn of ze koppelen aan contemporaine kunstenaarsmodellen (die vaak een gedeeltelijk overname of aanpassing van de historische concepten zijn) of alternatieve modellen ontwikkelen, worden gevraagd een projectvoorstel in te dienen. Hierbij wordt ook naar de voedende kracht van deze oude modellen gekeken (relevantie, zinvolheid, kwaliteit, etc.).

Buiten Europa ligt de relatie tussen contemporaine productie / discours en ambacht, beeldtraditie in relatie tot identiteit, vaak anders. Dit kan leiden tot een contaminatie van de lokale beeldtraditie door invloeden van het internationale kunstenveld of tot een verrijking van de het kunstendiscours. In de hedendaagse ontwikkeling van een "glokale" kunstwereld, waarin lokaal en globaal steeds meer verweven worden, komen beeldtalen en -tradities steeds meer samen, waarbij de eigen achtergrond of identiteit van de kunstenaar samensmelt met het globale kunstendiscour. De wisselwerking tussen de lokale beeldtraditie en een internationaal kunstenveld en de reactie hierop kunnen worden bevraagd in een projectvoorstel voor deze open call.

Er is een hernieuwde interesse in ambachtelijke werkwijzen en disciplines, die voorheen als perifeer en minder belangrijk werden geacht (keramiek, hout, glas, houtsnede, etc). Deze hernieuwde interesse valt samen met een herdefiniëring van manueel werk, ambacht, from scratch, binnen het veld van de eigentijdse media (laptopontwerp, hightech…). Het wordt vaak gebruikt door kunstenaars die historische materialen en technieken combineren met hedendaagse technieken en modellen, om zo tot een nieuwe werkwijze en beeldtaal te komen, om zo tot een zoektocht naar oorspronkelijkheid in de kunst, authenticiteit en eigen vertrekpunten te komen. De open call is specifiek open voor kunstenaars die deze modellen bevragen, dan wel de combinatie van high- en lowtech onderzoeken.

De werkperiode is 3 maanden fulltime of ongeveer 90 dagen verdeeld over de periode januari 2013 tot december 2013. FLACC biedt, naast technische, inhoudelijk en organisatorische begeleiding, de kunstenaars een accommodatie, een werkplaats, reiskostenvergoeding en een klein productie budget.

Presentatie

De resultaten van de werkperiodes van alle kunstenaars worden eind 2013 gepresenteerd bij een internationale projectpartner.

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag in te dienen, vragen wij u om het aanvraagformulier en het excel sheet (vul het budget in) te gebruiken. De aanvraag moet bestaan uit een uitgebreid projectvoorstel, een nauwkeurig gecalculeerd budget, een (voorkeurs)werkperiode en C.V (in woord en beeld).

Meer informatie

Zie www.flacc.info voor meer informatie of contacteer Luuk Nouwen of Sarah Indeherberge via application@flacc.info .

Locatie

FLACC
Casino Modern, André Dumontlaan 2
3600 Genk
+32 (0)89 84 52 23

De openingstijden zijn afhankelijk van het op dat moment lopende project. Het is daarom aangewezen om vooraf contact op te nemen met FLACC.

Organisatie