Z33 Bouwt!

17.11.2012 02.12.2012
Francesca Torzo - porseleinen maquette - topview porcelaine

Minitentoonstelling met maquettes en plannen van de architectuurwedstrijd voor de verbouwing van Z33.

Vijf attitudes voor een vernieuwde infrastructuur voor Z33

Sinds 2002 situeert de werking van Z33 zich in de bijzondere infrastructuur van de begijnhofsite in het centrum van Hasselt. De specifieke context van deze erfgoedsite maakt het mogelijk om tentoonstellingsprojecten op een zeer uiteenlopende wijze te presenteren en dwingen Z33 om steeds opnieuw actief met de verschillende ruimtes in dialoog te treden. Echter, sinds de renovatie van de begijnhofsite en de nieuwe bouw van het tentoonstellingsgebouw midden vorige eeuw is de infrastructuur verouderd geraakt.

Het afgelopen jaar vroeg Z33 aan internationale ontwerpers om de werking en de organisatie van Z33 te hertekenen in een (ver)nieuw(d)e infrastructuur. Deze omvat het te restaureren poortgebouw, het te renoveren tentoonstellingsgebouw Vleugel ‘58 en een nieuw te bouwen volume op het aanpalende perceel. Z33 verlaat daarmee de begijnhofhuisjes en verschuift haar werking naar de westelijke zijde van de begijnhofsite.

Uit dertig visies voor Z33 werden vijf ontwerpers met uiteenlopende concepten weerhouden die elk een eerste ontwerpvoorstel presenteerden. Z33 Bouwt! toont deze vijf ontwerpvoorstellen.
Het ontwerpteam Francesca Torzo, Aldo Bakker, Piet Oudolf, ABT en Conzett Bronzini Gartmann werd door Z33 en de Provincie Limburg weerhouden om het traject in dialoog verder te zetten. Zij zullen in verschillende fases de gebouwen vernieuwen, verbouwen en optrekken tot een nieuwe infrastructuur voor Z33 tegen 2015.

Te bezoeken op Z33 Feest! - 10 jaar Z33 op 17 november van 10u-21u + 18 november van 10u-19u
+ te bezoeken tot 02.12.2012 tijdens de openingsuren.

Locatie

Organisatie