FreeSpace 2006

13.05.2006 29.10.2006
Powerplays #2

In 2006 zet ‘Freespace Limburg’, het jaarlijkse expositieproject van Platform Limburg Beeldende Kunsten, een onderzoek op naar de verschillende krachtverhoudingen die in de regio leven. ‘Power Plays – Interior Desires, Exterior Spaces’, samengesteld door Ive Stevenheydens, grijpt het presenteren van kunst op locatie aan als motor voor dialoog en discussie. Concreet vinden in de regio tussen half mei en eind oktober een aantal grootschalige artistieke acties plaats, bedacht en uitgevoerd door zowel individuele artiesten als collectieven, Belgen als buitenlanders. Die evenementen – van happenings over performances tot interactieve tentoonstellingen – geven het startschot voor reflectie en discussie omtrent de maatschappelijke kwesties die ze aankaarten. ‘Power Plays’ werkt samen met belangenverenigingen uit de regio, universiteiten en academies, kunstplatformen en tientallen specialisten ter zake.

Eén knooppunt van ‘Power Plays - Interior Desires, Exterior Spaces’ zijn twee ruime lokalen van het Hasseltse kunstencentrum Z33. Omgeturnd tot ‘denkcellen’ bieden die een plek voor reflectie, documentatie en debat rond verschillende sociale vraagstukken die de artistieke acties opwerpen. Wisselend tentoongestelde werken borduren er verder op de belichte en besproken thematiek. Studenten, kunstenaars, wetenschappers en specialisten slaan er de handen in elkaar. Naast die denktank en continu evoluerende tentoonstellingsplek, vinden eveneens gesprekken en ontmoetingen plaats op diverse locaties in de regio. Bovendien ontvangen de aan het project verbonden partners waaronder het FLAC© en de Media en Design Academie, beide in Genk, of de Provinciale Hogeschool in Hasselt sprekers en kunstenaars van allerlei slag. Op die manier wil ‘Power Plays’ denkpistes uittekenen over kwesties van respectievelijk urbanistische, demografische, folkloristische, ecologische (versus economische) en politieke aard. Kwesties die in de regio spelen, maar ook (ver) daarbuiten. Een laatste tijdsblok beschouwt kritisch de manier waarop de (regionale, nationale én internationale) media tijdens de loop van het project functioneerden en analyseert de hedendaagse positie van de kunstkritiek. Als afsluiter stelt het project zichzelf ter discussie in een evaluerend slotdebat. Maar daarmee is ‘Power Plays’ niet afgelopen: het caleidoscopische project krijgt immers een staartje in een catalogus die nog specifieker ingaat op de aangeraakte, besproken en weerlegde thematiek. ‘Power Plays– Interior Desires, Exterior Spaces’ loopt dus grofweg op twee sporen: een artistiek en een reflexief. Die velden beschouwen we echter als onlosmakelijk met elkaar verbonden – ze kruisen en overlappen voortdurend en horen in dit geval elkaar te beïnvloeden, te verstevigen. Limburgers hoeven echter niet naar de specifieke acties of naar de verschillende discussieplekken af te zakken om met ‘Power Plays’ in aanraking te komen. Als een virus verspreidt het project zich immers over de hele provincie. Zo duiken in openbare en ‘semi-openbare’ ruimtes (bijvoorbeeld een provinciezaal, ziekenhuis of café) geregeld projecties, performances of andere ‘acties’ op. In de drukste straten treden artiesten in direct contact met de bevolking, terwijl op bekende festivals alsook op volkse feesten eveneens evenementen plaatsvinden. ‘Power Plays’ kruipt met sociaal-artistieke, artistiek-sociale en ronduit sociale projecten dus ook onder de huid van Limburg. U loopt ons deze zomer ongetwijfeld tegen het lijf.

POWER PLAYS = Actions / Reflection / Urbanism / Exhibitions / Folklore / Performances / Lectures / Ecology vs Economy / Party / Discussions / Politics / Concerts / Demography / Debates / Screenings / Media / Process / Art

Locatie

Organisatie