Infodag over 'Merken en Modellen'

18.11.2010 om 09u00 17u00

Bruno Vanderschoot - Voorlichting & Promotie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) uit Den Haag - geeft een globaal overzicht van wat men dient te verstaan onder Merken & Modellen, hoe deze te registreren en hoe dit allemaal in goede banen kan geleid worden.

Het programma bestaat uit twee afzonderlijke delen:
Deel 1: Presentatie ‘Merken & Modellen” door Bruno Vanderschoot
09u00: Ontvangst deelnemers
09u30: Presentatie: Merken en Modellen

Deel 2: Individuele gesprekken
11u00: Start van de bilaterale gesprekken met bedrijven. Door Bruno Vanderschoot, Marc Sevenants en Roger De Coninck.
17u00: Afsluiting van de IE-zitdag

Voor Deel 2 echter dient een afzonderlijke afspraak te worden vastgelegd met het Innovatiecentrum Limburg. Bovendien verzoeken we de geïnteresseerden om ons vooraf
reeds hun vraag/verzoek via e-mail ((roger.de.coninck@innovatiecentrum.be) te willen overmaken zodat het gesprek met Bruno Vanderschoot, en/of ook met de betreffende
innovatieadviseur, kan worden voorbereid.

Het aantal inschrijvingen is beperkt en kan dus voortijdig worden afgesloten

Deze zitdag is gratis
Locatie: Innovatiecentrum Limburg - Kempische Steenweg 305 - 3500 Hasselt
011 29 20 91 of 011 29 20 53
roger.de.coninck@innovatiecentrum.be

Locatie

Organisatie