Infodag over Patenten

30.11.2010 om 09u00 17u00

Nico Deconinck - Attaché & octrooionderzoeker FOD Economie - Dienst voor de Intellectuele Eigendom - geeft een globaal overzicht van wat octrooien precies zijn, hun
slagkracht, welke procedures dient men hiervoor te volgen en hoe dit allemaal in goede banen kan geleid worden.Het programma bestaat uit twee afzonderlijke delen:
Deel 1: Presentatie Octrooien
09u00: Ontvangst deelnemers
09u30: Presentatie ‘Octrooien: de basics’

Deel 2: Individuele gesprekken met Nico Deconinck
11u00: Start van de bilaterale gesprekken met bedrijven. Door Nico Deconinck, Marc Sevenants en Roger De Coninck.
17u00: Afsluiting van de IE-zitdag

Voor Deel 2 echter dient een afzonderlijke afspraak te worden vastgelegd met het Innovatiecentrum Limburg. Bovendien verzoeken we de geïnteresseerden om ons vooraf
reeds hun vraag/verzoek via e-mail ((roger.de.coninck@innovatiecentrum.be) te willen overmaken zodat het gesprek met Nico Deconinck, en ook met de betreffende innovatieadviseur, kan worden voorbereid.

Het aantal inschrijvingen is beperkt en kan dus voortijdig worden afgesloten

Deze zitdag is gratis
Locatie: Innovatiecentrum Limburg - Kempische Steenweg 305 - 3500 Hasselt
011 29 20 91 of 011 29 20 53
roger.de.coninck@innovatiecentrum.be

Locatie

Organisatie