Een strategie om onze rol te verluchten

01.04.2010 02.05.2010
ST-P_Contrast 01 (act3) - (c) Caroline Vincart

Nepotists, opportunists, freaks, friends and strangers intersecting in the grey zone bestaat uit drie delen. ACT 3 "Een strategie om onze rol te verluchten" - en tevens laatste deel - staat in het teken van de participant. In drie achtereenvolgende workshops en performances worden klapgrage mensen, werklozen en balletdansers, en mensen die houden van wat ritme uitgenodigd om deel te nemen aan de acties van Audrey Cottin, Factory of Found Clothes en Zorka Wollny.

Iuliana Varodi
Residentie
Lees haar verhaal over de artist in residence op de blog van Iuliana Varodi.

2-7 april 2010, Z33

 

 “2 ou 3 choses about the inhabitants of the grey zone (2 of 3 dingen over de inwoners van de grijze zone)” - Lise Duclaux
Inventarisatie

In het kader van “Nepotists, opportunists, freaks, friends and strangers, intersecting in the grey zone” zal Lise Duclaux een poging doen om de gewone1 en buitengewone2 bewoners van de grijze zone te inventariseren, en dit in samenwerking met bezoekers3, personeel, tuiniers, nepotisten, opportunisten, freaks, vrienden, en vreemden.

1-gewone bewoner: alle levende wezens die hun plaats innemen binnen de grijze zone
2- buitengewone bewoner: elke gewone bewoner die buitengewoon wordt omdat de ruimte proper gehouden wordt
3-bezetter: klein of groot menselijk wezen – een bezoeker, werknemer, tuinier, nepotist, opportunist, vriend, freak, of vreemde – die regelmatig of occasioneel aanwezig zijn in de grijze zone
4-grey zonian: aanwezige in de grijze zone.

Concreet zal Duclaux via postercommunicatie proberen om informatie (naam, tekst, beschrijving) en/of  tekeningen van bezoekers, personeel en de tuiniers van de Z33 tuintjes te verzamelen. Deze worden bijgehouden in een map en op een blog gepost liseduclaux.be/greyzone

7 februari – 2 mei 2010, omgeving Z33
4 – 10 april 2010 is Duclaux aanwezig op de Z33 site om ter plekke dingen te verzamelen

 

"Manual" - Paul Hendrikse
Installatie

Als bijdrage voor de tentoonstelling bij Z33 produceerde Paul Hendrikse “Manual”,  een adaptatie van een werk uit 2009. het werk  bestaat uit een stapel van 250 op de grond liggende  posters, die de bezoeker mee mag nemen. 

Vanaf 16 april 2010, galerijruimte, Z33

 

"Strange Stories" - Zorka Wollny
Oproep / performance

Zorka Wollny nodigt een groep mensen uit om in het kader van “Nepotists, opportunists, freaks, friends and strangers, intersecting in the grey zone” deel te nemen aan een workshop en performance. Wie een goed gevoel voor ritme heeft, en graag meewerkt aan een performance waarbij gebruik gemaakt wordt van eenvoudige bewegingen uit het alledaagse leven  is welkom.

Inschrijven kan via zorkaw@o2.pl met vermelding: participation Strange Stories.

De performance zal doorgaan op 17 april in Z33
De repetities zullen plaatsvinden op de weekavonden voordien.

 

“Unemployment Utopian Union” - Factory of Found Clothes
Oproep / performance

In het kader van “Nepotists, opportunists, freaks, friends and strangers, intersecting in the grey zone” nodigt Factory of Found Clothes mensen uit om deel te nemen aan een performance.
Meer bepaald is FoFC op zoek naar mensen die hun werk verloren zijn, en hierdoor een beetje gefrustreerd zijn. FoFC presenteert de workshop als een experiment en een avontuur; ze geloven sterk dat kunst mensen kan helpen, en nodigen deelnemers uit om hun situatie te gebruiken om een andere ‘state of mind’ uit te proberen.
Je job verliezen kan volgens FoFC mogelijks revolutionair zijn. Immers, op momenten waarin men zich tussen vaste verbindingen/verplichtingen/posities bevindt, ligt soms de mogelijkheid om je identiteit opnieuw uit te vinden en een nieuw leven te beginnen.
Kortom, FoFC nodigt mensen uit en laat mensen toe om een andere persoon te zijn dan voordien.

Het Unemployment Utopian Union project zal uit drie delen bestaan:

1.    een gesprekfase
2.    de voorbereidingsfase op de performance – repetities
3.    de performance

Fase 1 en 2 zullen plaatsvinden in april 2010
Fase 3 zal plaatsvinden in het najaar van 2010 in Gynaika

Meer info over inschrijvingen volgt. De taal waarin gecommuniceerd zal worden zal voornamelijk Engels zijn.

 

“Hasselt Clapping Group” - Audrey Cottin

Oproep / performance 

Audrey Cottin nodigt enthousiaste mensen uit om deel te nemen aan de Hasselt Clapping Group. Samen worden er volumes gecreëerd door te klappen.

Cottin creëerde al Clapping Groups in Toulouse, Gent en Antwerpen. De klappersgroepen worden steeds opnieuw gevormd, er worden telkens andere mensen uitgenodigd, specialisten of niet, om deel te nemen aan de lokale klappers groepen. Elke groep creëert daarom zijn eigen klap-effecten en –affecten. Het niet-professionele van klappen krijgt telkens opnieuw vorm – niet de professionaliteit, wel het enthousiasme staat voorop. 

Wie zin heeft om deel te nemen, mag Cottin via e-mail contacteren

clapping.group@gmail.com

. Met alle deelnemers wordt een geschikte locatie uitgekozen voor een performance op 2 mei 2010. 

2 mei 2010, 17u, plaats nog te bepalen

Locatie

Organisatie