Werkatelier Pantopicon: Agoras (Futures lab)

04.12.2014 05.12.2014

Wat als politieke partijen niet langer het organiserend principe zijn en bestuur- en regeerperiodes niet langer een lineair gegeven? Wat als lokaal en globaal bestuur vervlechten? Wat als een participatieve democratie meer van burgers vraagt dan enkel een stem? … In Agoras, een tweedaags werkatelier zal een multidisciplinair gezelschap zich o.l.v. Nik Baerten (co-founder Pantopicon) een duik wagen in de toekomst van politiek en democratie. Vanuit verre fictieve toekomsten zal worden teruggeblikt op de komende decennia. Deelnemers zullen op basis van hun kennis en verbeelding objecten en verhalen ontwerpen als getuigenissen van fictieve bestuurssystemen van morgen: dromen en nachtmerries, tastbaar gemaakt, als katalysatoren voor verder debat.

Pantopicon

Ruim 10 jaar ondersteunt Pantopicon publieke en private organisaties in het verkennen van hun lange termijn toekomsten. Op speculatieve en analytische basis ontwerpt ze tools en processen om veranderingsgericht debat te stimuleren en te vertalen naar visies, strategieën, producten en diensten. De studio werkt vanuit de overtuiging dat niet enkel onze keuzes vandaag de wereld van morgen bepalen, maar onze beeldvorming over morgen tevens onze keuzes vandaag.

Besloten workshop in het Futures Lab van de tentoonstelling Future Fictions. Wil je meer informatie, contacteer bezoeken@z33.be.

Futures Lab

Futures Lab is een onderzoeksarchief, workshop- en leesruimte waarin verschillende toekomsten te verkennen zijn, opgesteld door Z33 en FoAM in de tentoonstelling Future Fictions. Verspreid in het lab kan je als bezoeker sporen terugvinden van verschillende futuristen en hun onderzoek: onderzoeksmaterialen en nota’s, een kleine bibliotheek en een verzameling work-in-progress. Een video geeft je meer achtergrondinformatie over de unieke werelden van Future Fictions, de projecten en de mensen erachter.
Het lab biedt daarnaast plaats aan een programma van toekomst-gerelateerde interventies, workshops en conversaties van o.a. FoAM, Arne Hendriks en Monnik, The Extrapolation Factory, Pantopicon, Pieterjan Ginckels en de Universiteit Hasselt.

Locatie

Organisatie