Opening Future Fictions

04.10.2014 om 19u30

Je bent van harte uitgenodigd op de opening van Future Fictions. Perspectives on world-building op zaterdag 4 oktober om 19u30.

 

Programma

19u30 Welkom

. Welkom door Igor Philtjens (gedeputeerde van cultuur van de Provincie Limburg)
. Toelichting door Jan Boelen (artistiek directeur Z33) en Karen Verschooren (curator Z33)

20u Bezoek tentoonstellingen

. Future Fictions
. Jeroen Vandesande - Circuit 03

20u-24u Receptie

Gezellig keuvelen met een drankje en een hapje uit het experimentele Food Futures menu van FoAM.

Over Future Fictions

Met Future Fictions, zet Z33 het debat over onze toekomst verder en onderzoeken we hoe hedendaagse kunstenaars, designers en architecten zich verhouden tot toekomstbeelden: van het in kaart brengen, in vraag stellen en bekritiseren van aangereikte ficties, tot het creëren van eigen complexe visies

Z33 wil met de gepresenteerde projecten de aandacht vestigen op wat het nadenken over en verbeelden van een toekomst kan zijn. We pretenderen niet te weten wat de toekomst zal zijn, noch welke inventieve oplossingen onze huidige problemen zouden kunnen oplossen. We richten onze pijlen eerder op het exploreren van verschillende visies en ficties, die kunstenaars, designers en architecten voorstellen met behulp van een waaier aan technieken en middelen.

Met deze visies/ficties, wil Z33 het debat verleggen van wat mogelijk, aannemelijk of waarschijnlijk is, naar de vraag wat verkiesbaar is: in essentie gaat Future Fictions overideeën en idealen, over dromen die verder gaan dan hoop en angst.

Future Fictions stelt daarbij de vraag of we kritisch kunnen leren kijken naar de aangereikte toekomstbeelden. Welke criteria moeten we hanteren bij een evaluatie van een toekomstbeeld? Hoe kunnen we met andere woorden ‘toekomst-geletterd’ (future literate) worden?

De voorgestelde visies/ficties willen ons zowel intellectueel als emotioneel betrekken in het vraagstuk rond welke toekomst we voor onszelf willen. In dit vraagstuk kunnen we allemaal een rol spelen. Immers: ‘de toekomst, die moet vandaag nog gemaakt worden.' - Anne Galloway*

Met: Neïl Beloufa (FR), Nelly Ben Hayoun (FR), Blueprints for the Unknown (UK), Bureau Europa (NL) / Lara Schrijver (NL), Dept. Architectuur UHasselt (B), Theo Deutinger (AT), Dunne & Raby (UK), FoAM (BE), El Ultimo Grito (ES), Arne Hendriks (NL) / Monnik (NL), Shane Hope (US), Speedism (B/DE), Near Future Laboratory (CH/SP/US), Hans Op de Beeck (B), Pantopicon (B), The Extrapolation Factory (DE/US), Atelier Van Lieshout (NL), Chris Woebken (DE), The Xijing Men (JP/CN/KR), Liam Young (AU)

Curator: Karen Verschooren, Z33

Quote *Anne Galloway in Sentient City. Ubiquitous computing, architecture, and the future of urban space, p.223

Locatie

Organisatie