Stéfan Piat

Stéfan Piat werkt in verschillende media zoals film, fotografie, geluidskunst, video en installatie. Zijn werk vertrekt steeds vanuit de relatie van een individu en een omgeving of ruimte. Hierbij wil hij de toeschouwer een actieve plaats geven in de beschouwing van het werk, en een ervaring creëren waarin het zien, horen en actief beleven van het hier en nu centraal staat.

stefanpiat.net