Infonamiddag scholenproject Hasselt-Genk

16.10.2013 om 15u30 17u00

Z33 + scholen Hasselt en Genk = project met hedendaagse kunst op school!

Dit schooljaar werkt Z33 aan een nieuw project rond kunst in de open ruimte met ‘De Unie Hasselt-Genk’. Voor de lagere en middelbare scholen van beide steden is dit een Unie-ke gelegenheid om de kunstenaars te volgen die hiervoor aan het werk zijn én om zelf artistiek aan de slag te gaan rond de eigen omgeving, samen met een kunstenaar.
Het scholenproject dat Z33 hierrond initieert doen we uit de doeken op 16 oktober.

Inschrijven

Inschrijven voor de infonamiddag doe je hier.

 

Lerarenrondleiding The Wilde Things
Heb je ook interesse in de tentoonstellings- en educatief aanbod van Z33? Op woensdag 16 oktober van 14u tot 15u30 kan je een lerarenrondleiding door de nieuwe tentoonstelling The Wilde Things volgen.

Locatie

Organisatie