Praktische begeleidingssessie Kunstendecreet

De Vlaamse overheid ondersteunt kunstenaars en organisaties via het Kunstendecreet. Dit decreet helpt om hun ambities en dromen te verzilveren. In Limburg is heel wat creativiteit en talent aanwezig, dat ook de weg vindt naar provinciale subsidies als STROOM. De stap zetten naar een aanvraag bij het Kunstendecreet lijkt minder vanzelfsprekend.

Cultuurplatform, Z33 en Provinciaal Domein Dommelhof (TAKT) nodigen je graag uit voor een praktische begeleidingssessie over de opbouw van je subsidieaanvraag bij het Kunstendecreet. Tijdens deze sessie wordt maximale aandacht besteed aan maatwerk en eventuele knelpunten bij het opstellen van je aanvraag. We kunnen rekenen op de medewerking van het Agentschap Kunsten en Erfgoed (*) voor concrete tips en aanbevelingen.

Tegen 1 december 2013 kunnen

  • kunstenaars een aanvraag indienen voor een beurs, een projectsubsidie of een creatieopdracht die van start gaan op 1 april 2014;
  • kunstenorganisaties, kunsteducatieve of sociaal-artistieke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie voor de periode 1 januari 2015 tot 31 december 2016.

Kortom, de deadline nadert!

Op vrijdag 25 oktober om 13u30 worden 2 begeleidingssessies georganiseerd in Hasselt: eentje voor kunstenaars en eentje voor werkingssubsidies voor organisaties.

Wil je deelnemen aan een van deze sessies, mail dan naar contact@cultuurplatform.be vóór vrijdag 18 oktober met vermelding van je naam en de sessie waar je aan wil deelnemen. Alle praktische info ontvang je na je inschrijving.

(*) het Agentschap is de administratie achter het Kunstendecreet.

Kunstendecreet
STROOM