Provincie Limburg zoekt laureaat voor de Cultuurprijs: kandidaatstelling indienen voor 30 maart

Voor de eerste uitreiking van de driejaarlijkse cultuurprijs is de provincie op zoek naar een witte cultuurraaf.

Het provinciaal reglement betreffende de “Cultuurprijs van de provincie Limburg” heeft als doel het verhogen van de diversiteit en kwaliteit van het cultuuraanbod in Limburg. De prijs heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie en erkent het cultureel belang van het werk van de genomineerden en laureaten. De laureaat krijgt prijzengeld (6.200 euro) overhandigd, en kan tegelijkertijd ook genieten van de media-aandacht en erkenning door een ruimer publiek.

Onze provincie zet sterk in op creatief talent. Talentontwikkeling en een divers en kwalitatief cultuuraanbod zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. Daarom vinden we het belangrijk om verdienstelijke Limburgers op cultureel vlak te honoreren. De uitreiking van de cultuurprijs zet de laureaat in de kijker en is bovendien ook een belangrijk ontmoetings- en  ontdekkingsmoment van en voor actoren uit de hele (socio-)culturele sector.”

De prijs kan worden uitgereikt aan een persoon, organisatie, project of initiatief die/dat zich de voorbije 3 jaar op één of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel vlak en een blijvende indruk heeft nagelaten. Actoren en initiatieven uit verschillende disciplines komen in aanmerking: hedendaagse beeldende kunst, letteren, muziek, dans, cultureel erfgoed, theater, audiovisuele kunst, mode, architectuur, op sociocultureel vlak, in de media en alle mengvormen van deze culturele disciplines.

De kandidaat kan zelf een aanvraag indienen of kan voorgedragen worden door een individu of organisatie. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 30 maart 2012 via het aanvraagformulier dat te downloaden is via www.limburg.be/subsidies.

De selectie gebeurt in de maand april door een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de Limburgse Raad voor Cultuur, de beleidscel cultuur en externe experts uit verschillende cultuurdisciplines. De uitreiking zal plaatsvinden in de maand mei van 2012. Het reglement en indienformulier zijn terug te vinden op de website van de provincie Limburg.