Dunne & Raby - Not Here, Not Now

Dunne & Raby
Not Here, Not Now — 2014

“Most of us aren’t used to a design that doesn’t do all the imaginative work and requires us to think. Yet, we live in a time when consumers moonlight as producers, rediscovering craft, 3D-printing at home or self-publishing porn fiction. So why shouldn’t we also be stimulated (by design or other creative disciplines) to produce our own dreams, our own ideas about a future that should or shouldn’t be?”
— Regine Debatty*

In Not Here, Not Now presenteren Dunne & Raby verschillende portalen of interfaces uit een alternatieve wereld. De interfaces komen uit de wereld van de ‘digitarians’, één van de koninkrijken uit hun United Micro Kingdoms project. Die wereld wordt gekenmerkt door neoliberalisme en de centrale rol van digitale technologieën. De titels van de grote prints geven een hint over de functie en het doel van de voorgestelde interface in die samenleving. Op die manier zijn de interfaces zelf een portaal, een startpunt om de alternatieve wereld van de digitarians te begrijpen. Het werk gaat dus niet zozeer over de interfaces zelf, of de handelingen die men ermee doet, maar over de wereld waar ze deel van uitmaken, de wereld die ze oproepen en de waarden die in die wereld gangmaker zijn.

Dunne & Raby onderzoeken hoe designtalen die gebruikt worden om de toekomst te visualiseren, soms hun potentieel om de verbeelding van de kijker te activeren, beperken. Dit doordat ze de waarden van die alternatieve toekomstscenario’s in zeer specifieke hedendaagse culturele kaders plaatsen. De beelden van Not Here, Not Now experimenteren daarom met vervreemding, ambiguïteit en openheid. Ze exploreren hoe verschillende realiteitslagen geconceptualiseerd, vormgegeven, gepresenteerd en waargenomen worden.

“We find the idea of creating fictional worlds and putting them to work fascinating. (...) rather than thinking about architecture, products, and the environment, we start with laws, ethics, political systems, social beliefs, values, fears, and hopes, and how these can be translated into material expressions, embodied in material culture, becoming little bits of another world that function as synecdoches.”
— Dunne & Raby**

*Regine Debatty. Book Review: Speculative Everything. Design, Fiction, and Social Dreaming by Anthony Dunne and Fiona Raby. We Make Money not Art blogpost Feb 5, 2014.
**Speculative Everything. Design, Fiction, and Social Dreaming, by Anthony Dunne and Fiona Raby, p.70.