Studenten behartigen vol overgave de belangen van de Universitaire Campus (debat)

De Lijn wil tegen 2012 een sneltramlijnverbinding tussen Hasselt en Maastricht aanleggen. Dit groots opgezette plan, gekend als Spartacus voorziet een halte op campus Diepenbeek van UHasselt en PHL. Het departement beeldende kunst en architectuur van PHL grijpt deze kans en laat studenten ontwerpvoorstellen voor het nieuwe knooppunt uitwerken. Het leidt tot een samenwerking tussen masterstudenten uit de opleidingen (interieur)architectuur en beeldende kunst in een masterclass van 14 weken ontwerpend onderzoek.

De studenten leveren een aanzet voor een betere verbinding tussen de campus en andere steden. Ze willen de campus meer uitstraling en betekenis binnen het Spartacusplan geven. Het project sluit af met een expositie en een debat. De voornaamste genodigden zijn cruciale betrokkenen bij de realisatie van Spartacus. Zij bekijken de ontwerpen en vormen een panel in het debat.

Deze denkoefening brengt de studenten met het toekomstige werkveld in contact. Ze leren om een concrete ruimte kritisch te bekijken en compromissen te sluiten. Het debat bestaat uit een aantal stellingen. Aan de hand van een ontwerp profileren de studenten zich als voor- of tegenstander van een stelling. De panelleden bekritiseren de haalbaarheid van de voorstellen.

Debat: haalbaarheid van denkoefening

Annelies Van der Donckt reageert enthousiast op het idee om de halte centraal te leggen. “Deze strategische keuze is cruciaal om de lijn betekenis te geven”, stelt ze. Luc De Schepper sluit zich daarbij aan: “Een centraal punt zal meer verbondenheid en zichtbaarheid aan de campus geven”.

De campus ligt in de Demervallei. “Deze oorspronkelijke natuur moet een voorname functie krijgen in de ontwerpplannen” volgens Rob Cuyvers. De meeste studenten integreren in hun voorstel aandacht voor natuur als oase van rust. Diverse faciliteiten zoals sporten, winkelen en wonen is voor vele studenten geen overbodige luxe. Sommigen hopen zelfs op een strand of pretpark. “Een 24 op 24 leefbare campus is niet aan de orde en geen uitgangspunt bij het Spartacusplan, merkt Paul Smeets terecht op.” Jan Boelen voegt daaraan toe: “In plaats van nieuwe faciliteiten te creëren, moet er veeleer een effectieve verbinding tussen de campus en Hasselt zijn.”

Geen uitvoering wel inspirerend

“Positief aan alle denkpistes is dat de studenten hebben nagedacht en de zaak in beweging zetten”, besluit Smeets. Daaruit blijkt dat de bedoeling van het project geslaagd is. De studenten kunnen niet rekenen op uitvoering van een ontwerp. Ze behartigen wel vol overgave de belangen van de campus en inspireren het panel.

Indra Devriendt

 


Van links naar rechts: Annelies Van der Donckt (Team Vlaams Bouwmeester)  Paul Smeets (de Lijn), Luc De Schepper (rector Universiteit Hasselt),  Rob Cuyvers (departementshoofd dpt. PHL - Arts and Architecture), Jan Boelen (directeur Z33), foto Indra Devriendt.Debat Spartacus sneltram PHL, foto Indra Devriendt