Marie-Paul Goormans

Marie-Paul Goormans (c) Kristof Vrancken

Terwijl het werken in keramiek meestal over het controleren van de materie gaat, laat Marie-Paul Goormans de klei zelf aan het werk in haar project 'Clay solidification'. De focus ligt op de intrinsieke eigenschappen van de materie tijdens de verschillende stadia van het droogproces, en de objecten die ze maakt hebben vaak een tijdelijk karakter.

In een grote halve bolvormige mal wiegt ze de klei gedurende verschillende uren over en weer, waardoor er een gelaagdheid in de materie tot stand komt. De breuken en barsten die tijdens het droogproces ontstaan visualiseren niet alleen de overgang van de klei van een vloeibare naar een vaste vorm, maar leggen ook de nadruk op de tijdelijkheid en het verval van de materie. Of deze sporen enig artistiek potentieel bezitten, gaat Goormans nauwgezet na.

De materie krijgt dus vrij spel, Goormans creëert alleen bepaalde omstandigheden. Telkens opnieuw tracht ze vanuit haar keramisch vakmanschap en aandacht voor techniciteit een beeld te creëren waarbij de materialiteit het vertrekpunt vormt. Zo combineert ze haar objecten in installaties met bladgoud of met een blok ijs, waarmee ze de kwetsbaarheid van de ongebakken klei benadrukt.

Tekst: Elien Haentjens, mei 2013
Foto: Kristof Vrancken i.o.v. Kunst in Limburg