Disclaimer

Kunst in Limburg publiceert online artikels: recensies, interviews, verslagen, reportages in tekstvorm, foto, video of audio. De redactie van Kunst in Limburg bestaat uit een een ploeg van vrijwillige reporters en freelance journalisten. Deze artikels kan je vinden onder KUNSTSTUKKEN.

Alle inhoud op KunstinLimburg.be is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan de redactie van KunstinLimburg. Foto’s, teksten, video’s, muziekfragmenten, logo’s of iconen mogen onder geen beding overgenomen worden zonder de expliciete toestemming van Kunst in Limburg. Misbruik wordt vervolgd.

Artikels, foto’s, video en audio die reporters in opdracht van KunstinLimburg maken, worden eigendom van KunstinLimburg. KunstinLimburg en haar partners heeft het recht om al het ingeleverd materiaal te publiceren op haar website en afgeleiden, te verspreiden en gebruiken voor eigen gebruik of - mits toestemming van KunstinLimburg -  door derden.

KunstinLimburg publiceert enkel die foto’s, teksten, video’s, muziekfragmenten, … waarvan de auteur en/of eigenaar de toestemming geeft. KunstinLimburg gaat ervan uit dat de reporter in kwestie de toestemming heeft bekomen om dit materiaal, maar ook geportretteerde personen en objecten te publiceren, en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De voltallige redactie van KunstinLimburg onderschrijft dat zij geen enkele tekst, foto, video of audio met racistische, haatdragende of door de Belgische wetgeving verboden inhoud zal publiceren op haar website. Indien er twijfel bestaat over de inhoud of boodschap, kan je steeds de redactie hierover contacteren en kan zij achteraf beslissen de gewraakte inhoud te verwijderen wegens aanstootgevend.